Чтение RSS
ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 
КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ
 
ЗАВДАННЯ ДЛЯ ДПА
 
ЗНО 2011
 

 

 

 

 

 

     
 
II етап олімпіади з правознавства 2010-2011 Вінницька область 9 клас
   
Завдання II етапу Всеукраїнської олімпіади з правознавства 2010-2011 н.р. 9 клас

I Тестові завдання ( 15 б.)

1.Який вид соціальних норм регулює поведінку людей виключно з точки зору порядності, доброчесності, поваги до особистості?
1) Звичаї;
2) Норми моралі;
3) Релігійні норми;
4) Норми права;
5) Корпоративні норми

2.Які особливості були властиві нормам первісного суспільства?
1) Формальна визначеність;
2) Класовий характер;
3) Засновані на державному примусі;
4) Єдність прав і обов'язків;
5) Відокремленість від релігії та моралі.

3.Правові норми відрізняються від інших соціальних норм тим, що вони:
1) Є такими правилами поведінки, які регулюють лише найважливіші суспільні відносини;
2) Завжди фіксуються у нормативно-правовому акті;
3) Є обов'язковими до виконання усім населення;
4) Завжди мають формальну визначеність;
5) Є правилами поведінки;
6) Існують у суспільстві;
7) За їх порушення держава застосовує від імені суспільства юридичні санкції до порушників.

4. Неправомірні юридичні акти (як юридичні факти) поділяються на:
1) Моральні вчинки;
2) Юридичні вчинки;
3) Аморальні вчинки;
4) Правопорушення;
5) Відповідальність.

5. Елементом правовідносин є:
1) Суспільні відносини;
2) Право;
3) Законність;
4) Суб'єкт;

6.Основний Закон нашої держави називається:
1) Маніфест;
2) Конвенція;
3) Декларація;
4) Конституція;

7. Від імені кого була прийнята Конституція України?
1) Від імені Президента України;
2) Від імені Верховної Ради України;
3) Від імені Кабінету Міністрів України;
4) Від імені Українського народу;
5) Від імені Конституційного Суду України.

8. На вірність кому присягає Президент України?
1) Україні;
2) Верховній Раді України;
3) Конституційному Суду України;
4) Уряду України;
5) Українському народу

9. Визначте, хто чи який із завначених органів і посадових осіб не має
права законодавчої ініціативи
1). Народний депутат України;
2).Президент України;
3).Кабінет Міністрів України;
4).Конституційний Суд України;

10. Які органи належать до органів державної виконавчої влади України?
1) Кабінет Міністрів України;
2) Місцеві ради;
3) Конституційний Суд України;
4) Міністерства;
5) Верховна Рада України;
6) Органи самоорганізації населення.

11.Який із названих органів є вищим у системі органів виконавчої влади:
1) Верховна Рада України;
2) Адміністрація Президента України;
3) Верховний Суд України;
4) Конституційний Суд України;
5) Кабінет Міністрів України.

12. Парламентський контроль за дотриманням конституційних прав і свобод людини і громадянина здійснюється:
1) Президентом України;
2) Верховною Радою України;
3) Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини;
4) Кабінетом Міністрів України;
5) Адміністрацією Президента України.

13. Основними принципами освіти в Україні є:
1) Доступність для кожного громадянина усіх форм і типів освітніх послуг, що надаються державою;
2) Рівність умов кожної людини для повної реалізації її здібностей, таланту, всебічного розвитку;
3) Гуманізм, демократизм, пріоритетність загальнолюдських духовних цінностей;
4) Узгодженість освіти з політичними партіями, громадськими і релігійними
організаціями;
5) Науковий, світський характер освіти.

14.Яка освіта є обов 'язковою в Україні?
1)неповна середня;
2)початкова;
3)повна загальна середня;
4)вища;
5)середня спеціальна.

15.Рішення про припинення громадянства України приймає:
1) Комісія при Президентові України з питань громадянства;
2) Міністр закордонних справ України;
3) Дипломатичне представництво України в країні перебування особи, що припиняє громадянство України;
4) Уповноважений Верховної Ради України з прав людини;
5) Президент України;
6) Верховна Рада України;
7) Комітет Верховної Ради України з питань громадянства;

II закінчіть речення ( 8 б.)

А) Народне волевиявлення здійснюється через…
Б) До адміністративної відповідальності може бути притягнута…
До кримінальної відповідальності за найтяжчі злочини…
В) Використання власності не може завдавати шкоди…
Г) Учасниками цивільних відносин є…

III дайте визначення та порівняйте поняття ( 30 б.)
А) Імперативний метод та диспозитивний метод;
Б) Право та законодавство;
В) Вибори та референдум;
Г) Правомірна поведінка та правопорушення;
Д) Права людини та права громадянина;

IV поясніть значення термінів ( 6 б.)
А) Самоврядування-
Б) Знахідка –
В) Договір-

V теоретичні питання
1. Назвіть основні міжнародні документи у сфері прав людини; ( 8 б.)
2. У яких випадках громадянину України може бути надано право на відстрочку
від призову до Збройних сил України? ( 12 б.)
3. Назвіть і наведіть приклади різних форм власності в Україні; ( 8 б.)

VI практикум

1. Вказані справи розподіліть у таблиці відповідно до того, який суд має її розглядати: ( 8 б.)

Загальні суди
Адміністративні суди
Господарські суди
Конституційний
Суд України
Справи, які має розглядати відповідний суд

А) Справа про крадіжку грошей із відділення банку « А…»;
Б) Справа про офіційне тлумачення Закону України;
В) Справа про скасування рішення селищної ради;
Г) Справа про визнання підприємства банкрутом;
Д) Справа про незаконне звільнення лікаря;
Ж) Справа про припинення шлюбу шляхом його розірвання;
З) Справа про неналежне виконання ремонтних робіт у приватній квартирі;
І) Справа про нанесення важких тілесних ушкоджень;

2. Задача (10 б.)

13-річний Олександр Н. одержав на день народження в подарунок від дідуся дорогий гірський велосипед. Оскільки Олександру терміново знадобився новий ком’ютер, він
продав велосипед знайомому 16-річному підлітку Сергію Є., а на виручені гроші купив комп'ютер.
Батько Олександра, дізнавшись про це, розцінив вчинок сина як неповагу до дідуся, звернувся до Сергія з проханням взяти гроші і повернути велосипед. Проте Сергій узяти гроші і повернути велосипед відмовився, заявивши, що ціну він дав за покупку нормальну, а Олександр продав велосипед, що належав не батькові, а самому Олександру, що кожен може розпоряджатися майном, що належить йому, і підстав для розірвання договору немає.
1) Чи має юридичну силу договір продажу велосипеда між згаданими підлітками?
2) Які права має батько Олександра в цій ситуації і як вони можуть бути реалізовані? Підготуйте консультацію для батька Олександра.

Завдання II етапу Всеукраїнської олімпіади з правознавства 2010-2011 н.р. 18 грудня 2010 року
10 клас

I Тестові завдання 15 б.)

1. Укажіть основні риси первісної влади
А) Заснована на сімейних відносинах, є публічною, в суспільстві діє принцип «людина людині-вовк»; функції влади члени суспільства виконують за винагороду.
Б) Заснована на кровноспоріднених відносинах, є публічною, ґрунтується на принципах
єдності, взаємодопомоги та співробітництва; функції влади члени суспільства виконують
за грошову винагороду.
В) Заснована на родових відносинах, є безпосередньо-суспільною, для суспільства характерні якості єдності, взаємодопомоги та співробітництва; функції суспільної влади виконують добровільно, на громадських засадах

2. Укажіть причину виникнення держави
А) Виникнення патріархальної сім’ї.
Б) Три великі суспільні поділи праці.
В) Неспроможність суспільної влади первісного ладу врегульовувати конфлікти.
Г) необхідність підтримання суспільного порядку, що забезпечується за допомогою
загальнообов’язкових соціальних норм.

3. Система яких державних організацій складає поняття «механізм держави»
А) Апарат управління- державні службовці.
Б) Апарат примусу- армія, поліція, розвідка і контррозвідка, митниця та ін.
В) Органи законодавчої, виконавчої та судової влади.
Г) Державні підприємства, державні установи, державний апарат.

4. Асиметричність в управлінні характерна для:
А) федерації.
Б) імперії.
В) конфедерації.
Г) унітарної держави.

5. Які основні види права виділяє теорія держави і права?
А) Примітивне та традиційне.
Б) Об’єктивне та суб’єктивне.
В) Природне та юридичне.
Г) Приватне та публічне.

6. Назвіть термін, за яким умовою припинення громадянства є натуралізація в іншій державі
А) Вихід з громадянства.
Б) Втрата громадянства.
В) Позбавлення громадянства.
Г) За підставами, передбаченими міжнародними договорами.

7.Авторами теорії правової держави є
А) Г.Гегель, І. Кант.
Б) Г.Гроцій, Б. Спіноза.
В) К.-Т. Велькер, Р. Моль.
Г) Т. Гоббс, Дж. Локк.

8. Авторами теорії соціальної держави вважається
А) Ф. Хаєк.
Б) Ф.Тарановський.
В) Л. Штайн.
Г) М. Драгоманов.

9. З точки зору місця у правовій системі земельне право належить до:
А) Профілюючих галузей.
Б) Процесуальних галузей.
В) Спеціальних галузей.
Г) Комплексних галузей.

10. Основними джерелами міжнародного права є
А) Міжнародно- правові звичаї.
Б) Акти міжнародних організацій.
В) Рішення міжнародних судів.
Г) Державно-правова практика застосування міжнародного права.

11. Залежно від характеру правових наслідків, юридичні факти поділяються на
А) Дії та події.
Б) Прості та складні.
В) Правоутворюючі, правозмінюючі, правоприпиняючі.
Г) Факти одноразової дії та факти безперервної юридичної дії.

12. На презумпції невинуватості особи заснована
А) Кримінальна відповідальність.
Б) Цивільно- правова відповідальність.
В) Адміністративна відповідальність.
Г) Дисциплінарна відповідальність.

13. Без вини можлива
А) Дисциплінарна відповідальність.
Б) Матеріальна відповідальність.
В) Кримінальна відповідальність.
Г) Цивільна відповідальність.

14. Може наставати за чужу вину
А) Дисциплінарна відповідальність.
Б) Матеріальна відповідальність.
В) Кримінальна відповідальність.
Г) Цивільна відповідальність.

15. Може мати офіційний або неофіційний характер
А) Ратифікація.
Б) Кодифікація.
В) Інкорпорація.
Г) Консолідація.

II дайте визначення та порівняйте поняття ( 30 б.)
А) Система права- система законодаства;
Б) Нормативно- правовий акт- правовий прецедент;
В) Правова ідеологія – правова психологія;
Г) Умисел- необережність;
Д) Тоталітаризм- авторитаризм;

III теоретичні питання

1. Поняття та етапи розвитку суспільства. Типи суспільства. (10 б.)

2. У яких нормативно- правових актах минулого й сучасності закріплено певні
ідеї правової держави, принципи її існування. (10 б.)

3. Укажіть відмінності міжнародного права від інших галузей права. ( 6 б.)

4. Обгрунтуйте, чому правову систему України відносять до романо-германської правової сім’ї. ( 5 Б.)

5. Порівняйте правовий статус громадян та іноземців, які перебувають на
території України. ( 5 б.)

6. Особливості правосуб’єктності фізичних і юридичних осіб. ( 6 б.)

IV практикум

1. Заповніть пропуски у таблиці ( 6 б.)

Засновники теорії походження держави Назва теорії
Теологічна
Г. Гроцій, Д. Локк, Г. Гроцій, Ж-Ж. Руссо
Географічного детермінізму
Л.Гумплович, К.Каутський, Є. Дюрінг
Патріархальна
Т.Мальтус

2. Назвіть елементи правової норми в зазначених прикладах. Вкажіть спосіб викладу норми права в статті НПА. Доведіть Вашу думку. ( 10 б.)
А) Умисне вбивство, вчинене при перевищенні меж необхідної оборони, а також у разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця,- карається виправними роботами на строк до двох років або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк до двох років.
Б) Порушення правил польотів або підготовки до них, а також порушення правил експлуатації повітряних апаратів, що спричинило катастрофу, або інші тяжкі наслідки,- карається позбавленням волі на строк від п’яти до п’ятнадцяти років.

Задача №1 ( 10 б) Приватні підприємці Сергій П. та Степан Д. уклали між собою договір, відповідно до
якого Сергій передав у власність Степану 750 м2 цокольного сайдингу ROYAL, а Степан зобов’язувався через два місяці повернути Сергію 750 м2 вказаної продукції аналогічної якості.
Студент- юрист Артем Р. вважає, що цей договір є двостороннім, оскільки кожна сторона має і право, і обов’язок. Сергію належить право вимоги щодо повернення товару через два місяці з моменту укладення договору ( це одночасно є обов’язком Степана), а обов’язок Сергія полягає в тому. щоб не вимагати дострокового повернення речі ( це одночасно є правом Степана). Студент-юрист Віталій С. вважає, що цей договір є одностороннім, оскільки одній стороні договору належить тільки право, а другій- тільки обов’язок.
Вирішіть спір між двома студентами. Свою відповідь обгрунтуйте.

Задача №2 ( 10 б.)
У листопаді 2004 року громадянин України Корнійчук виїхав на постійне проживання до Німеччини, а в січні 2010 року був прийнятий до громадянства цієї країни. В Україні у нього залишилося 3 га сільськогосподарських угідь, які він у жовтні 2007 року здав в оренду строком на 5 років. Під час відвідин України влітку 2010 року Корнійчук був попереджений сільським головою про те, що той не може бути власником земель с/г призначення і тому повинен протягом місяця відчужити земельну ділянку.
Корнійчук заперечував, посилаючись на наступне:
а) Конституція, ст. 41, ч.4 – право приватної власності є непорушним, а Конституція- закон прямої дії.
б) У Земельному кодексі ніде не зазначається , що землі с/г не можуть перебувати у власності іноземних громадян, а лише не можуть передаватися іноземцям у власність (п.4, ст. 22 ЗКУ).На момент отримання землі він не перебував у іноземному громадянстві.
Вирішіть спір із застосуванням знань з теорії права.

Завдання II етапу Всеукраїнської олімпіади з правознавства 2010-2011 н.р. 18 грудня 2010 року
11 клас

Тестові завдання ( 15 б.)

1.Форма держави характеризується:
A) Суверенітетом;
Б) Відповідною організацією та реалізацією публічної влади;
В) Взаємозв'язком держави з міжнародним співтовариством;
Г) Наявністю апарату примусу;

2.Підставами виникнення правових відносин є:
А) Правові норми, що передбачають та регулюють ці відносини;
Б) Об’єкти ,що задовольняють потреби суб’єктів правовідносин;
В) Наявність суб’єктів права, які наділені відповідною правосуб’єктністю;
Г) Юридичні факти, які обумовлюють виникнення конкретних правовідносин;

3.Заподіяння шкоди без вини у праві називають:
А) Правопорушенням;
Б) Злочином;
В) Казусом;
Г) Необережністю.

4. Психічне ставлення суб’єкта до вчиненого- це:
А) Об’єкт правопорушення;
Б) Суб’єкт правопорушення;
В) Об’єктивна сторона правопорушення;
Г) Суб’єктивна сторона правопорушення;

5. Окремим видом юридичних фактів є:
А) Аксіоми;
Б) Презумпції;
В) Дефініції;
Г) Аплікації;

6. Який захід примусу за вчинення правопорушення може застосовуватися лише до іноземців?
А) Заслання;
Б) Вислання;
В) Ізоляція;
Г) Видворення;

7. Категорії працівників, для яких встановлюється скорочена тривалість робочого часу:
А) Учні, які працюють протягом року у вільний від роботи час, особи, які не досягли повноліття,
жінки,що мають дітей віком до 16 років або дітей- інвалідів;
Б) Державні службовці, учителі, лікарі, жінки, що мають дітей віком до 16 років або дітей-інвалідів;
В) Учні, які працюють протягом року у вільний від навчання час, неповнолітні особи, учителі,лікарі;
Г) Державні службовці,інваліди першої та другої груп;

8. Адміністративне стягнення може бути накладено:
А) Не пізніше як через місяць з дня вчинення правопорушення;
Б) Не пізніше як через два місяці з дня вчинення правопорушення;
В) Не пізніше як через шість місяців з дня вчинення правопорушення;
Г) не пізніше ніж через три місяці з дня виявлення правопорушення, не раніше як через
місяць з дня прийняття рішення про відмову в порушенні кримінальної справи або про
її закриття;

9. Опис державних символів України та порядок їх використання встановлюється:
А) Указом Президента України;
Б) Законом України, що приймається більшістю від конституційного складу ВР України;
В) Законом України, що приймається не менш як 2/3 від конституційного складу ВР України;
Г) Постановою Кабінету Міністрів України;

10.Згідно КЗпП України строковий трудовий договір укладається у випадках, коли трудові відносини не можуть бути встановлені на невизначений строк з урахуванням:
А) Особливих природних географічних умов;
Б) Особливих природних геологічних умов;
В) Характеру наступної роботи;
Г) Стану здоров'я працівника;

11.Кожний громадянин має право щодо природних об'єктів права власності Українського народу:
А) Розпоряджатися відповідно закону;
Б) Користуватися відповідно до закону;
В) Відчужувати відповідно до закону.
Г) Змінювати правовий режим окремих природних ресурсів.

12.Національному банку України належить:
А) Право законодавчої ініціативи у Верховній Раді України;
Б) функція забезпечення стабільності грошової одиниці України;
В) Здійснення контролю за використанням коштів Державного бюджету;
Г) Оприлюднення звіту про виконання Державного бюджету;

13. Як називається повернення сторін у первісний стан у разі недійсності правочину?
А) Відшкодування збитків;
Б) Одностороння реституція;
В) Двостороння реституція;
Г) Відшкодування моральної шкоди;

14. В який час проводиться голосування у день виборів народних депутатів України?
А) З 7 до 20 години;
Б) З 7 до 22 години;
В) З 8 до 20 години;
Г) З 8 до 22 години;

15. До складу Вищої ради юстиції призначає два члени:
А) Верховна Рада України;
Б) З’їзд суддів України;
В) З’їзд представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ;
Г) Всеукраїнська конференція працівників прокуратури;

II дайте визначення та порівняйте поняття ( 30 б.)
А) Договір комісії та договір доручення;
Б) Підготовка до злочину та замах на злочин;
В) Рішення Конституційного Суду України та Висновок Конституціного Суду України;
III теоретичні питання

1. Чи забезпечує законодавство України гендерну рівність в нашій країні?
Відповідь обґрунтуйте. ( 8 б. )
2. Податковий кодекс України 2010 року: здійсніть експрес- аналіз основних
положень нового законодавства. ( 15 б.)
3. Юридична відповідальність, як метод правового регулювання ( поняття, види,
межі застосування). ( 10 б.)
4. Поняття, структура, джерела адміністративного права. ( 10 б.)
5. Вирішення спорів господарськими судами. ( 15 б.)
6. Дайте визначення понять: ( 8 б.)
А) Спеціальний податковий режим;
Б) Самозайнята особа;
В) Пасивні доходи;
Г) Роялті;

IV практикум

1.Назвіть елементи правової норми в зазначених прикладах. Вкажіть спосіб викладу норми права в статті НПА. Доведіть Вашу думку. ( 12 б.)
А) Умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини під час пологів або відразу
після пологів,- карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі
на той самий строк.
Б) Умисне вбивство, вчинене при перевищенні меж необхідної оборони, а також у разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця,- карається виправними роботами на строк до двох років або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк до двох років.
В) Порушення правил польотів або підготовки до них, а також порушення правил експлуатації повітряних апаратів, що спричинило катастрофу, або інші тяжкі наслідки,- карається позбавленням волі на строк від п’яти до п’ятнадцяти років.

Задача № 1 ( 10 б.)
Громадянка М. все своє майно, в тому числі й будинок, який вона побудувала разом з чоловіком, заповіла дочці Оксані, яка у той час перебувала на роботі в Італії. У гр. М. були доволі напружені відносини з чоловіком і вона хотіла позбавити його спадщини.
Через рік після смерті М. дочка випадково дізналася про заповіт і стала вимагати від батька звільнити її половину будинку для заселення квартирантів. Батько відмовився, мотивуючи це тим. що він і сам хоче здавати половину будинку квартирантам, оскільки у нього мала пенсія, а Оксана йому не допомагає.
Оксана звернулася до суду.
Дайте юридичну оцінку ситуації. Чи зміниться юридична оцінка, якщо на момент складання заповіту шлюб громадянки М. з чоловіком був розірваний.

Задача №2 ( 5 б.)
Дребот, який проживав у багатоквартирному будинку, виявив бажання встановити у себе в квартирі автономне опалення. Однак загальні збори об’єднання співвласників заборонили йому це робити.
Чи правомірним є це рішення? Свою відповідь обґрунтуйте.

Задача №3 ( 10 б.)
Внаслідок неналежного виконання лікарем П. своїх професійних обов’язків 12-ти річний Леонід, який звернувся у лікарню з приводу надання медичної допомоги, помер.
При притягненні П. до кримінальної відповідальності, постало питання за якою частиною ст. 140 ККУ слід кваліфікувати його діяння. У першій частині йде мова про тяжкі наслідки для хворого, а в другій, про тяжкі наслідки не просто для хворого. а для хворого, який є неповнолітнім. Друга частина передбачає більш суворе покарання ніж перша.
Слідчий В. вважав, що лікаря слід притягнути до відповідальності за частиною першою ст.140,оскільки у другій частині цієї статті йде мова про неповнолітніх. а Леонід таким не був, а був малолітнім. Прокурор К. вважав. що лікаря слід притягнути до відповідальності за частиною другою, через застосування аналогії закону.
Вирішіть спір використовуючи Ваші знання з теорії права.

Класи: 11 клас, 10 клас, 9 клас
Предмети: Правознавство
 
     
ADS
 
ADS
 
УКРАЇНСЬКА МОВА
 
Українська література
 
 
 
 
  Завдання для ДПА | ЗНО 2011 | Підсумкові контрольні роботи 2011!