Чтение RSS
ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 
КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ
 
ЗАВДАННЯ ДЛЯ ДПА
 
ЗНО 2011
 

 

 

 

 

 

     
 
Завдання І етапу олімпіади з правознавства 2010-2011 Шепетівка
   
Завдання І етапу Всеукраїнської олімпіади з правознавства

10 КЛАС
І РІВЕНЬ СКЛАДНОСТІ (1 БАЛ)

1. Основоположником теологічної теорії походження держави вважають:
а) Френсіса Бекона;
б) Леона Петражицького;
в) Євгена Трубецького;
г) Фому Аквінського;
д) Ніколо Маккіавелл.

2. Знайдіть найбільш повне визначення поняття «держава»:
а) апарат управління в інтересах економічно панівного класу;
б) механізм влади для забезпечення загальних інтересів і захисту від нападу ззовні;
в) організація політичної влади щодо узгодження загальних та індивідуальних інтересів захисту суспільства;
г) суверена організація публічної влади історично сформованого суспільства, яка управляє його справами в інтересах індивідів як членів суспільства;
д) панівна в суспільстві організація, що об’єднує населення в єдине ціле.

3. Право законодавчої ініціативи належить:
а) Верховній Раді України;
б) Кабінетові Міністрів України;
в) Голові Верховної Ради України;
г) Президенту України;
д) Національному банку України;
е) Голові Верховного суду України;
ж) народним депутатам України;
з) усім громадянам, які досягли 21 року.

4. Сукупність державних органів і організацій, що забезпечують виконання функцій держави, - це:
а) державний апарат;
б) механізм влади;
в) механізм держави;
г) політична система;
д) апарат примусу.

5. Право, що належить конкретній особі, називається:
а) правовий статус;
б) правоздатність;
в) об’єктивне право;
г) дієздатність;
д) суб’єктивне право.

6. Формою прямої( безпосередньої ) демократії є:
а) мітинг;
б) маніфестація;
в) страйк;
г) демонстрація
д) референдум

II РІВЕНЬ СКЛАДНОСТІ (2 БАЛИ)

1. Розкрийте значення понять, порівняйте їх.
Механізм держави - апарат держави.

2. Визначте норму права та її структуру.

3. Дайте правову оцінку ситуації . Хто повинен відшкодувати сусіду збитки.
16-річний школяр Антон й 18-річний робітник Кирило каталися на вантажному візку на подвір’ї. Втративши керування, візок врізався в мотоцикл сусіда. У результаті дій 16-річного Антона й 18-річного Кирила завдано шкоду сусідові.

4. Дайте визначення та порівняйте поняття:
- правоохоронні органи - судові органи.
- парламентська монархія – парламентська республіка.
- права людини - права громадянина.

5. Розкрийте питання «Функції держави: поняття та їх класифікація».

III РІВЕНЬ СКЛАДНОСТІ (5 БАЛІВ)

1 Знайдіть у тексті юридичні помилки та виправте їх.
Дитиною визначається громадянин України, який не досяг 16 років. Кожна дитина повинна бути зареєстрована протягом одного року після народження і після досягнення двох років має право на ім’я. Громадянство набувається з 16 років відповідно до принципу «права ґрунту» або принципу «права крові». Осіб без громадянства оголошують біженцями, їх правовий статус,визначає Закон України «Про конфесії». Підставою втрати громадянства є притягнення особи до кримінальної відповідальності.

2. Прочитайте текст та:
1. визначте
а) норму права
б) правовідносини
в) правопорушення
2. Розкрийте поняття.
3. Проаналізуйте їх структуру і склад
Єгору виповнилося 16 років і він запросив на святкування дня народження своїх друзів Олега та Галину. Олег і Галина купили Єгору у подарунок модні компакт-диски. Галина прийшла разом зі своїм приятелем Антоном 17 років, який потай взяв з кімнати батьків Єгора золоту прикрасу.
Вранці мати помітила зникнення прикраси і попередила друзів Єгора , що це злочин(крадіжка), за який відповідно до закону, до кримінальної відповідальності притягуються особи, яким на момент здійснення злочину виповнилося 16 років.

3. Наведіть по три приклади сучасних держав світу, що ілюструють поняття.
а) Форми правління.
б) Форми територіального устрою.
в) Види політичного режиму.

11 КЛАС
І РІВЕНЬ СКЛАДНОСТІ (1 БАЛ)

1.Напрямки діяльності держави щодо вирішення певних завдань - …..держави.

2. Не є об’єктом права інтелектуальної власності:
а) закон;
б) відкриття;
в) літературний твір;
г) фірмовий бренд;
д) виконання артистом пісень та музичних творів;
е) товарний знак.

3. Юридична особа діє на підставі:
а) адміністративного акта;
б) правочину;
в) зобов’язань;
г) статуту;
д) доручення.

4.Ким реєструється політична партія в Україні:
а) Кабінетом Міністрів України;
б) Конституційним Судом України;
в) Верховною Радою України;
г) Міністерством юстиції України;
д) органами нотаріату України.

5. Що з наведеного належить до джерел права:
а) звичаї,традиції, рекомендації4
б) дозвіл, заборона, зобов’язання;
в) індивідуальні розпорядження;
г) правозастосовні акти;
д) прецеденти, нормативні договори, нормативно – правові акти.

6. Що означає слово « Конституція» у перекладі з латини?
а) Устрій
б) угода;
в) договір;
г) створення;
д) узгодження.

II РІВЕНЬ СКЛАДНОСТІ (2 БАЛИ)

1. Розкрийте значення понять, порівняйте їх.
Злочин та правопорушення.

2. Доповніть відповідь:
а) максимальний строк дії довіреності становить……;
б) кількість суддів Конституційного Суду України становить……;
в) час відсутності працівника на роботі без поважних причин протягом робочого дня, який є підставою для звільнення працівника за ініціативи власника або уповноваженого ним органу, становить….;
г) вік, з якого встановлюється піклування над неповнолітнім, становить…;
д) максимальний строк оренди землі становить….. .

3.
Новиков Олександр, який є рідним сином М.М. Новикової, подав заяву про реєстрацію шлюбу з Новиковою Аліною. Під час реєстрації заяви з’ясувалось, що укласти шлюб бажають рідна дитина усиновлювача та усиновлена ним дитина. Орган державної реєстрації актів цивільного стану ( РАЦС) відмовив у реєстрації шлюбу.
3.1. Дайте правовий аналіз ситуації згідно з чинним законодавством України.
3.2. Розкрийте поняття шлюбу. Які особи мають право на шлюб? Хто не може перебувати у шлюбі між собою?

4.Дайте визначення поняття соціальних норм та їх видів, що передбачені в:
а) Закон України « Про громадянство»
б) Статуті підприємців України,
в) Корані,
г) статуті соціалістичної партії України,
д) клятві Гіппократа,
е) правилах дорожнього руху,
є) зверненні Президента України до народу України.

5.Визначте історичний тип, форму правління, форму державного устрою та політичний режим сучасних держав:
а) Росії,
б) Великої Британії,
в) Куби,
г) Швейцарії

III РІВЕНЬ СКЛАДНОСТІ (ПО 5 БАЛІВ)

1. Знайдіть у тексті помилки і виправте їх.
Вчора наш клас ходив на екскурсію на машинобудівний завод. Той самий, на якому працює мій сусід Віктор. У січні йому виповниться15 років й одразу ж він отримає відпустку – цілих три тижні. У школі Віктор вчився погано. Його мама не витримала й віддала на завод до знайомого майстра: « Візьміть у свій цех!» Майстер прийняв Віктора на зварювальну дільницю з випробуванням на 5 місяців. Віктор термін випробування витримав, хоча заробітню плату за цей час не отримував, тому й став непоганим зварювальником. Йому подобається на заводі, іноді працює на день по 10 -12 годин, а якщо потрібно – у свята та вихідні.
Мама радіє змінам, що сталися із сином. А приятеля його, Миколу, з роботи вигнали( зламав якусь деталь). Віктор отримав подяку, яку записали до нової трудової книжки( першу він носив у кишені, всім показував і десь загубив). Але зараз у парубка все добре.

2.Дайте визначення та порівняйте поняття:
а) державний службовець – посадова особа;
б) нормативний акт – нормативний договір
в) адміністративна відповідальність – дисциплінарна відповідальність

3. Назвіть основні засади судочинства за Конституцією України.

9 КЛАС

І РІВЕНЬ СКЛАДНОСТІ ( 1 БАЛ)

1. Влада , за допомогою якої реалізуються життєво важливі інтереси великих або впливових соціальних груп:
а) державна. б) соціальна. в) політична.
2. За формою державного устрою держави бувають.
а) республіками. б) унітарними. в) демократичними.
3. Повна дієздатність настає:
а) з моменту народження б) з 18 років. в) з 16 років. г) з14 років.
4. Закони приймає:
а) Президент б) Верховна Рада України в) Кабінет міністрів
5. Указ президента України:
а) закон б) підзаконний акт. в) інше.
6. Частина норми права , де зазначаються права та обов’язки суб’єктів:
а) гіпотеза. б) санкція. в) диспозиція.

II РІВЕНЬ СКЛАДНОСТІ ( 2 БАЛИ)

1. Основними видами соціального забезпечення є:
а) допомога в разі повної або часткової втрати годувальника
б) допомога жінкам у зв’язку з вагітністю або пологами
в) __________________________________________________,
г) __________________________________________________,
д) __________________________________________________.

2. В Україні існують такі форми навчання:
а)_____________________, в) ______________________,
б) вечірня, г) ______________________.

3. У мирний час призову на строкову військову службу не підлягають громадяни:
а) звільнені від призову, б) __________________, в) __________________.

4. Влада законодавча, виконавча, судова - це :………………………………

5. Основними ознаками правової держави є:
а) поділ влади на три гілки;
б) верховенство і панування правового закону.
в)…………………………………………………….
г)…………………………………………………….
д)…………………………………………………….

III РІВЕНЬ СКЛАДНОСТІ ( 5 БАЛІВ)

1. Чи визначає Верховна Рада своїм рішенням перелік вулиць, де заборонено встановлення реклами у вашому місті? Хто повинен це робити?

2.Поясніть, що означають словосполучення:
1. « брати за правило»
2. « відступати від правила»
3. « за всіма правилами»
4.» як правило»

3. Підготуйте невеличке письмове есе «Що я думаю про закони в житті суспільства»

Джерело: 

http://sheprajvo.ucoz.ua

Класи: 11 клас, 10 клас
Предмети: Правознавство
 
     
ADS
 
ADS
 
УКРАЇНСЬКА МОВА
 
Українська література
 
 
 
 
  Завдання для ДПА | ЗНО 2011 | Підсумкові контрольні роботи 2011!