Чтение RSS
ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 
КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ
 
ЗАВДАННЯ ДЛЯ ДПА
 
ЗНО 2011
 

 

 

 

 

 

     
 
Календарне планування з української мови 10 клас ІІ семестр
   

33 Специфічно побутова лексика. Просторічні слова, їх стилістичні функції
34 РМ13. Конспект прочитаного (публіцистичної й науково-популярної статей)
35 Професійно-виробнича, наукова і ділова лексика,її стилістичні функції
36 Професійно-виробнича, наукова і ділова лексика,її стилістичні функції
37 РМ14 Конспект прочитаного (художнього твору, публіцистичної
й науково-популярної статей)
38 Діалектні слова, сфери їх уживання та стилістичні особ¬ливості
39 Застарілі слова, їх стилістичні функції
40 РМ15 Тематичні виписки, план (складний) (п)
41 Неологізми, їх стилістичні функції
42 Запозичені слова, їх стилістичні функції
43 Кр1 Кр1
44 Лексико-стилістичні синоніми та їх види
45 РМ16. Тези
46 Переносне значення слів
47 Тропи
48 Тропи
49 РМ17. Конспект як різновид стислого переказу висловлювань,що сприймаються на слух
50 Антоніми. Пароніми. Правильне використання в мовленні паронімів
51 Основні групи фразеологізмів
52 РМ18 Бібліографія. Анотація
53 Багатозначність, синонімія й антонімія фразеологізмів
54 Багатозначність, синонімія й антонімія фразеологізмів
55 РМ19 Письмовий докладний переказ тексту публіцистичного стилю з творчим завданням д/з:куп
56 Кр2 Кр2
57 Словотворчі засоби стилістики(7) Стилістичне забарвлення значущих частин слова: префік¬сів і суфіксів. Словотворчі норми
58 РМ20 Усний твір-відгук про твір мистецтва в публіцистичному стилі
59 РМ21 Письмовий твір-відгук про твір мистецтва в публіцис¬тичному стилі
60 Словотворчі норми. Стилістичне використання засобів словотвору
61 РМ22 Ділові папери. Звіт про виконану роботу (п)
62 Основні орфограми в коренях
63 Основні орфограми в префіксах
64 РМ23 Ділові папери. Субсидія, ваучер, приватизаційний серти¬фікат, фінансова ідентифікаційна картка, іденти¬фікаційний код (ознайомлення)
65 Основні орфограми в суфіксах
66 РМ24 Контроль аудіювання Ау, ч вгол
67 Стилістична синоніміка морфем
68 РМ25 Контрольний письмовий переказ кпп
69 РМ25 Контрольний письмовий переказ
70 Контрольний диктант кд

Класи: 10 клас
Предмети: Українська мова
 
     
ADS
 
ADS
 
УКРАЇНСЬКА МОВА
 
Українська література
 
 
 
 
  Завдання для ДПА | ЗНО 2011 | Підсумкові контрольні роботи 2011!